Krkos József

Hunor Toma

Som tesár z povolania. S výškovými prácami sa zaoberám od roku 2003, horolozecká technika je zároveň mojím koníčkom. Obzvlášť veľa skúseností som získal vo výrube stromov na ťažko prístupných miestach, vo zdvíhaní ťažkých krehkých predmetov do výšky, v natieraní kostolov a kostolných veží, v stavbe kovových konštrukcií, v práci na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu ako je napr. vnútorné čistenie a odstránenie zaseknutia síl... Okrem čistiacich prác, odstránení nebezpečenstva a údržbe budov som vo viacerých oblastiach pracoval vo výškach s využitím horolezeckej techniky.

Krkos József

József Krkos

S horolezeckou technikou sa zaoberám od roku 1996, v prvom rade som vykonal údržbárske a demolačné práce v priemyselných oblastiach, v elektrárniach a v továrniach. Veľa skúseností som takto získal v stavbe, demontáži a údržbe kovových konštrukcií, nádrží a potrubí, v búraní a znovustavaní stien a betónových konštrukcií na ťažko prístupných miestach, a to často v prostredí kde sa nachádzali otrvané plyny, toxické výpary a/alebo agresívne žieravé látky. Pod riadením a dozorom reštaurátora som vykonal opravy a rekonštrukcie pamiatkových budov, pamätných kameňov a iné rekonštrukčné práce vo výškach s využitím horolezeckej techniky. Zaoberal som sa aj s umiestňovaním a odstraňovaním dekorácií rôzneho typu a veľkosti vo výškach a čistením budov a okien pomocou horolezeckej techniky.

Tibor Szűcs

S horolezeckou technikou sa zaoberám od roku 1998. Za ten čas som vykonal rôzne výškové práce pomocou horolezeckej techniky, obzvlášť veľa skúseností som získal v oblasti údržbárskych prác budov, ako napr. omietanie tradičnou aj ušľachtilou omietkou, maliarske a natieračské práce, tepelná izolácia budov. Zaoberal som sa aj s čistením vysokých budov, s čistením okien vo výškach a tiež s odstránením nebezpečenstva. Vykonávam aj čistenie studní a výrub stromov na ťažko prístupných miestach pomocou horolezeckej techniky.

Krkos József

Szűcs József

S horolececkou technikou sa zaoberám od roku 1997. 6 rokov som pracoval vo výstavbe stožiarov pre mobilné telefóny. Okrem toho som vykonal rôzne práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky, ako sú napr. stavba kovových konštrukcií, omietanie budov, tepelná izolácia budov, maliarske a natieračské práce, údržba budov, umývanie okien a presklených plôch, montáž antén... Skúsenosti mám aj v klampiarskych prácach.

Krkos József

Bálint Toma

Od roku 2011 sa popri štúdiu zaoberám aj s horolezeckou technikou. Skúsenosti mám vo výrube stromov na ťažko prístupných miestach, v umývaní okien a presklených plôch, v maliarskych a natieračských prácach, v stavaní kovových konštrukcií pomocou horolezeckej techniky. Kvalifikáciu a skúsenosti mám aj v oblasti elektroniky a silnoprúdovej techniky.